„Uprostřed problémů hledej příležitost.“
―Albert Einstein

Transparentnost, spolehlivost, silné finanční a odborné zázemí. To jsou hlavní atributy, které může nabídnout samosprávný fond  SNP INVEST, investiční fond, a.s. 

Díky svému zaměření je schopen zajistit ochranu před cyklickými výkyvy finančních trhů.

Hlavní investiční strategií fondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení prostřednictvím investic zejména do pohledávek z úvěrů a do majetkových účastí ve společnostech se zaměřením na komplexní správu pohledávek. 

Teritoriální zaměření je na regiony střední a východní Evropy, jihovýchodní Asie, Severní a Jižní Ameriky.

Jak fond funguje

„Naším cílem je vytvářet stabilní 
a výnosné příležitosti pro naše investory, zatímco pečlivě řídíme rizika.“

Petr Rasocha
člen představenstva

Více o týmu

FAQ

Investory fondu se mohou stát pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Jedná se o samosprávný fond, za jehož investice zodpovídá představenstvo fondu. Administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., depozitář fondu je veden u společnosti CYRRUS, a.s. a auditorem fondu je společnost ECOVIS. O našich partnerech najdete více informací zde.

Formou investičních akcií nebo tradičním dluhovým instrumentem. Připravujeme také dluhopisový program. Více informací najdete v sekci Jak investovat.