Jak fond funguje

Hlavní investiční strategií fondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do pohledávek z nesplácených úvěrů (NPL - non performing loans) za právnickými i fyzickými osobami. Dále pak investice do účastí v obchodních korporacích působících v oblasti vymáhání pohledávek z úvěrů. Teritoriálně je fond zaměřen především na střední a východní Evropu, jihovýchodní Asii a Jižní Ameriku.  

Objem majetku

aktuálně probíhá proces vložení majetku. Odhadovaný termín 1.Q 2024

Základní kapitál

7 002 000 Kč
k 2/2024

Zhodnocení pro investory

7,5 % p.a.

Zárukou vysoké kredibility fondu je také skutečnost, že se fond zaměřuje výhradně na spolupráci pouze se společnostmi, které drží v dané zemi licenci od lokální národní banky.

Společnost s českým vlastnictvím

Spolupracujeme se špičkovými tuzemskými advokátními kancelářemi a dokážeme pružně reagovat na vaše požadavky. Vše je rychlé, transparentní a o všem důležitém Vás budeme průběžně informovat on-line v zákaznické sekci.

Vedení fondu

Pavel Makovec

Disponuje hlubokými znalostmi v oblastech investičního bankovnictví, kolektivního investování, emisí cenných papírů, kapitálových trhů, ale i ekonomické analýzy, firemních financí a řízení rizik. Zkušenosti sbíral v New Yorku, Londýně i Miláně. Působil i v řadě českých firem, podílel se na obnově činnosti Burzy cenných papírů v Praze a mimo jiné inicioval a připravil projekt spořících dluhopisů pro občany. Je předsedou investičního výboru investičního fondu r2p invest SICAV, a.s. a prezidentem Asociace fondů kvalifikovaných investorů.  

Petr Rasocha

Ve vysokých manažerských pozicích se velmi úspěšně podílel nejen na řízení bankovních a finančních institucí, ale i na start up projektech. Je odborníkem na restrukturalizace a správu široké škály typů aktiv. Disponuje komplexními znalostmi bankovnictví, zákonných a dalších regulatorních požadavků, nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí. Působil hned v několika renomovaných globálních skupinách.

Vojtěch Krebs

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. působí ve fondu v roli člena dozorčí rady. Ve své akademické dráze se zaměřuje zejména na problematiku sociální politiky se zaměřením na oblast sociálního zabezpečení. Svoji profesní kariéru spojil s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde získal v roce 2003 titul profesor. Je členem vědeckých rad, aktivně působí v řadě tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích.

AVANT investiční společnost
Administrátor fondu

Nejdynamičtěji se rozvíjející tuzemská investiční společnost. Spravuje přes 170 fondů s hodnotou majetku přes 100 miliard korun. Vyznačuje se osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb.

CYRRUS, a.s.

Depozitář fondu

Více než 28 let zkušeností s obchodování s cennými papíry. Precizní procesy a neustálý dohled nad finančními toky ve fondu.

ECOVIS blf s.r.o.
Auditor fondu

Odbornost a klientský přístup týmu o téměř 20 profesionálech povyšuje tuto společnost mezi přední poskytovatele auditorských služeb na tuzemském trhu, což potvrzuje i výčet řady velmi prestižních firem, které využívají služeb ECOVISu.

Kdo může investovat

  • Osoba starší 18 let
  • Orientovaný na finančním trhu
  • Minimální investice od 1 milionu Kč s nutností vyplnění investičního dotazníku

Investory fondu se mohou stát výhradně kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondů může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny ve statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu.